Hajka na vuka

Hajka na divlje svinje i vukaTREBINJE, 28.01.2011. – Članovi lovačkog udruženja „Leotar“ sa dvadesetak lovaca iz Kleka i Petrovca na moru danas su na području Lastva-Skočigrm-Poklonac organizovali lov na divlje svinje, a sutra će krenuti u hajku na vuka u mjesnoj zajednici Hum.

Prema riječima člana Upravnog odbora Marka Riđišića, u hajci će učestovovati oko 100-njak lovaca, a organizuje se u skladu sa preporukama Ministarstva poljopriuvrede, vodoprivrede i šumarstva RS, da se svake godine prije lovostaja, koji počinje 1.februara, obavi tzv. čišćenje lovišta od prenamnoženih predatora vuka, lisice i kunice.

Riđešić kaže da je na području opštine Tebinje evidentna prenamnoženost vukova koji su u ovoj godini, za nepun mjesec dana, prouzrokovali velike materijalne štete. U prošlogodišnjoj hajci na području trebinjske opštine nije odstrijeljen nijedan vuk.

M.S.