O nama

Ciljevi i misija Biološke istraživačke organizacije „Južnjačko plavo nebo“:
•    Proučavanje i zaštita divljih životinja, ptica i njihovih staništa.
•    Edukacija stanovništva o značaju i ulozi divljih životinja i ptica u prirodi.
•    Nalaženje naučno zasnovanih rješenja za rješavanje konflikata između čovjeka i divljih životinja i ptica.
•    Ekološki aktivizam u cilju skretanja pažnje šire javnosti na probleme opstanka divljih životinja i ptica u Republici Srpskoj.
•    Projekti reintrodukcije iščezlih vrsta divljih životinja i ptica u Republici Srpskoj.
•    Identifikacija problema vezanih za zaštitu životne sredine.
•    Saradnja sa srodnim, stručnim institucijama iz zemlje i inostranstva.


Projekti koje su završeni:
•    Izgradnja hranilišta za orlove, Ministarstvo za ekologiju RS, 2005.
•    Stvaranje uslova za obnavljanje kolonija Bjeloglavih supova, edukacija o štetnosti trovanja vukova, Opština Trebinje, 2006.
•    Stvaranje uslova za obnavljanje kolonija Bjeloglavih supova, edukacija o štetnosti trovanja vukova, Fondacija za zaštitu crnih lešinara, Majorka, Španija, 2007.-2008.
•    Telemetrijsko praćenje vukova i njihovog prirodnog plijena, Ruford fondacija, London, Velika Britanija, 2008.-2009.
•    Sprečavanje šteta od medvjeda i smanjivanje sukoba između čovjeka i medvjeda, Fondacija za zaštitu medvjeda, Holandija, 2009.


Projekti koji su u toku:
•    Telemetrijsko praćenje vukova i njihovog prirodnog plijena, (samostalno fond JPN), 2010-2011.
•    Prikupljanje tragova medvjeda (dlaka, izmet, otisak) radi DNK analiza u cilju očuvanja autohtone vrste, Fondacija za zaštitu medvjeda, Holandija, 2010-2011.
•    DNK analiza medvjeđih tragova (Vet.fakul.Ljubljana) u cilju očuvanja autohtone vrste, Fondacija za zaštitu medvjeda, Holandija, 2012.
•    Biodversity Week 2013-Ekspedicija Bijela gora 2013, Bernd Thies Foundation, Basel/Switzerland, 2012-2013.
•    Reintrodukcija Bjeloglavih supova u Popovo polje, Hercegovina, Zavod za zaštitu prirode Republike Srpske, Fond za zaštitu životne sredine RS.