Djetlić

Детлићи (Picidae) су фамилија птица из истоименог реда и подреда (Piciformes, Pici). Фамилија обухвата око 30 родова, са преко 200 врста. Већина врста настањује шумска станишта. Насељавају скоро целу планету, изузев појединих поларних области, Мадагаскарске зоогеографске области и Нотогеје.