Orao krstaš-Aqilla Heliaca

 

orao krstašOrao krstaš, ili imperijalni orao (lat. Aquila heliaca), je impozantna grabljivica koja je nekada naseljavala široke predele Evroazije,a danas je njen broj veoma smanjen i pod pretnjom je istrebljenja. Veoma sličan surom ili zlatnom orlu, krstaš je nešto manji, dužine do 80 cm i raspona krila do 200 cm. Španski imperijalni orao koji se može pronaći na Iberijskom poluostrvu nekada je bio smatran za istu vrstu dok se danas zna za značajne morfološke razlike između dveju ptica.

Glavno stanište mu je jugoistočna i centralna Evropa, zapadna i centralna Azija. Orao krstaš naseljava uglavnom predele do 1000 metara nadmorske visine, ne preterano pošumljene. Ptica za gnezdo bira visoko usamljeno drvo sa kojeg ima pregled širokog terena. Nažalost ovo je jedna od činjenica koja ju je učinila veoma podložnom ljudskom ometanju staništa, pljačkanju ili uništavanju gnezda.

Ovaj orao naseljava stepe, retke šume i polupustinje, pa je tako jedan par krajem osamdesedih i početkom devedesetih bio primećen u rejonima Deliblatske peščare ali je nepažnjom nadležnih (jedna ptica je ubijena) kao i zbog promene habitata, krstaš nestao iz Banata. Jedan par je viđen i u rejonu Fruške gore.

Nekada je ova ptica bila odabrana za simbol Austro-ugarske monarhije ali joj to nije pomoglo da izbegne sudbinu gotovo potpunog nestanka sa terena Evrope, danas ga zahvaljujući intenzivnim programima zaštite ima nešto više u Slovačkoj i Mađarskoj, ukupno oko 120-130 parova, kao i u Bugarskoj i Makedoniji gde se gnezdi između 80 i 100 parova.

Imperijalni orao gradi velika gnezda od grana na vrhovima drveća, a vrlo retko se događa da gnezdo napravi i na električnim stubovima. Tokom marta i aprila ženka izleže dva do tri jajeta; po paru prosečno preživljava 1,5 mladunaca, ali ovaj prosek veoma varira u zavisnosti od pristupa hrani.

Mladi ostaju sa roditeljima tokom celog leta a zatim se odvajaju. Polnu zrelost ptica dostiže sa 5-6 godina starosti.

Krstaš se uglavnom hrani malim sisarima, pticama, glodarima i gušterima, a ukoliko nema drugog izbora i lešinom.

31_800x600.JPG 32_800x600.JPG 33_800x600.JPG 33a_800x600.JPG 34_800x600.JPG 35_800x600.JPG 36_800x600.JPG 37_800x600.JPG 38_800x600.JPG 39_800x600.JPG 40_800x600.JPG 41_800x600.JPG 42_800x600.JPG 43_800x600.JPG 44_800x600.JPG 45_800x600.JPG 46_800x600.JPG 47_800x600.JPG DSC01370_800x600.JPG P1010286_800x600.JPG P1010287_800x600.JPG P1030706_800x600.JPG P1030709_800x600.JPG P1030710_800x600.JPG P1030711_800x600.JPG P1040626_800x600.JPG P1040627_800x600.JPG P1040628_800x600.JPG P1040629_800x600.JPG P1040630_800x600.JPG P1040631_800x600.JPG P1040632_800x600.JPG Suri orao-Aquila Chrysaetos-let_800x600.JPG