Dušan Toholj
struk.inž. Zaštite prirode. Izvršni direktor

Kontakt
Adresa:
Biološko istraživačka organizacija
"JUŽNJAČKO PLAVO NEBO" Trebinje
Trebinjskih brigada br. 4
89101 Trebinje
Jugoistočna Hercegovina
Republika Srpska, BiH
Trebinje
Republika Srpska
89101
Bosna i Hercegovina

Telefon: +387-65-594-283
Faks: +387-59-260-542
Broj mobilnog telefona: +387-65-594-283